Opdrachtgevers

Sprank Voor Sprank, het blad voor beslissers in het sociaal domein van Divosa, schrijf ik sinds 2017. Elk nummer proberen we als onafhankelijke redactie weer de diepte in te duiken. Mijn eerste artikel ‘Hoe wit is het sociaal domein?’ ging over diversiteit. Sindsdien schreef ik over de meeste uiteenlopende onderwerpen van armoede, dakloosheid tot ondermijning. 

Indruk maakte het interview met Reggery Gravenbeek:

‘Tough love, dat hebben deze jongens nodig’ - Sprank (sprankmagazine.nl)

Zorg + Welzijn Het vakblad voor professionals in zorg en welzijn. Voor elk magazine gaan fotograaf Bas Losekoot en ik een hele dag op pad met een hulpverlener. In de verslavingszorg, daklozenopvang of jongerenwerk. Heel veel mooie mensen ontmoet en bijzondere verhalen gehoord.

In Rotterdam liepen we mee met Laura van Duin van De Nieuwe Kans.
MEELOPEN MET... Voorbij de hoody en de tattoos - Zorg+Welzijn

Opinieblad Forum (VNO-NCW) Al ruim tien jaar schrijf ik voor Opinieblad Forum, het blad voor ondernemers van werkgeversorganisatie VNO-NCW. Ik interview CEO’s voor een persoonlijk profiel en  ik maak sinds kort 'Allemaal Familie', een mooie serie over familiebedrijven.

Een bijzonder gesprek met veel humor:
Yuwong Chou (ADC Nederland): 'Ik was een tornado' | VNO-NCW

Augeo Magazine Sinds 2021 schrijf ik voor dit mooie online magazine. Een blad voor professionals over veilig opgroeien.

Hier een reportage over Veerkracht op de Nicolaasschool in Rotterdam.

Reportage - Veerkracht op school - Veerkracht - Augeo Magazine 26

Sterk Huis  Ik schrijf sinds 2021 voor Sterk Huis. Deze organisatie in Goirle verleent hulp als er sprake is van onder andere (dreigend) huiselijk geweld, seksueel misbruik, stalking of mensenhandel.

Een gesprek met plegers van huiselijk geweld.

Onbelicht: Plegers van Huiselijk Geweld

OneWorld.nl is met 2 miljoen unieke bezoekers per jaar de grootste Nederlandse journalistieke website voor een eerlijke, duurzame wereld. Ik interviewde voor One World onder meer wetenschappers over migratie.

Jessica Maas - OneWorld

Movisies is het magazine van Movisie, hét landelijk kennisinstituut voor de aanpak van sociale vraagstukken. Het magazine met inmiddels 12.000 abonnees richt zich op professionals in het sociaal domein. Ik schreef eerder over stalking en polarisatie, mooie onderwerpen.

Kennisplatform Inclusief Samenleven richt zich op vraagstukken rond integratie, migratie en diversiteit en wordt uitgevoerd door het Verwey-Jonker Instituut en Movisie, gefinancierd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Sinds 2021 schrijf ik regelmatig voor ZonMw, de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie.

Zoals deze special over dakloosheid in Nederland

Mijn gekozen waardering € -